Syndyk sprzeda Rozdrabniacz do bel RBA marki GOWEIL

To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii GOWEIL Chełmża

Szczegóły ogłoszenia

Telefon do biura syndyka: mobil. 573 417 345 , tel/fax 56 475 48 19

CENA WYWOŁAWCZA: 17500,00 zł netto
Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, zawsze do godz. 14:00 danego dnia
OTWARCIE ofert: następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek od godz. 14:15
Nr Konta: 35 1750 0012 0000 0000 3871 3628 rachunek bankowy masy upadłości do wpłaty wadium/zapłaty ceny
WADIUM: 20% ceny wywoławczej
TERMIN wpłaty wadium: zawsze do godz 14:00 w danym dniu (zaksięgowane na rachunku bankowym masy upadłości)

Nr Sygn. Akt: V GUp 126/17

ZOBACZ TO OGŁOSZENIE również na stronie syndyka: www . kancelaria-nasiadko.pl

UWAGA!!!
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ wyboru formy składania ofert:
forma 1 ————- TRADYCYJNA pisemne oferty w zamkniętej kopercie
forma 2 ————- POPRZEZ e-mail: syndyk@kancelaria-nasiadko.pl 
(prosimy przeczytać instrukcje w zakładce „biuro syndyka”)

Syndyk masy upadłości w związku z sprzedażą z wolnej ręki, zaprasza do składania ofert na:
Maszyny rolnicze do produkcji i zbioru kiszonki, siana.
Zestawienie MASZYN firmy GOWEIL
poz. 23 – Rozdrabniacz do bel RBA ( nie używany)
za cenę netto nie niższą niż cena wywoławcza.

Wymagane wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości.
Wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego masy upadłości do godz. 14:00 w dniu otwarcia oferty.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem „nie otwierać oferta na ……..” , przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń
(decyduje data i godz. wpływu do biura syndyka)
Oferty złożone po terminie wskazanym nie uczestniczą w prowadzonym postępowaniu.

Wyboru oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania w całości lub części a także unieważnienia wyboru ofert oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Biuro syndyka informuje o możliwości oględzin przedmiotu w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu)
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych

Inne przydatne skróty

Do góry