200 tys. zł bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej w programie Młody Rolnik 2023

Dodano: 09.05.2023, 13:37


Od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach programu Młody Rolnik 2023. Młodzi rolnicy mogą otrzymać 200 tys. złotych bezzwrotnej premii. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie?
Skuteczna ochrona cebuli ozimej
Bezzwrotne dofinansowanie, może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, budową i modernizacją budynków inwentarskich, zakupem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej oraz na szereg innych potrzeb związanych z rozwojem gospodarstwa.

Wymagania programu Młody Rolnik 2023

 
  • Wiek uczestnika programu

Warunkiem otrzymania premii jest ściśle określony wiek uczestnika programu, który powinien być osobą fizyczną w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat (czyli na dzień składania wniosku ukończone 18 lat i nie ukończona 41 lat) rozpoczynającą prowadzenie gospodarstwa rolnego  lub prowadzącą gospodarstwo nie dłużej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 
  • Kwalifikacje

Kolejnym warunkiem decydującym o przyznaniu wsparcia w ramach programu Młody Rolnik 2023 jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zdobytego wykształcenia lub nabytych umiejętności. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji w momencie składania wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia ich w czasie do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii.
 
  • Biznesplan rozwoju działalności gospodarstwa

Wnioskowanie o pomoc w programie Młody Rolnika 2023 wymaga dołączenia biznesplanu rozwoju gospodarstwa w obszarze wytwarzania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, na realizację biznesplanu mamy 3 lata od roku, w którym otrzymaliśmy pomoc.
 
  • Wielkość gospodarstwa

Powierzchnia i wielkość ekonomiczna to również jedne z kryteriów programu pomocy dla młodych rolników. Gospodarstwo musi spełniać następujące warunki: posiadać powierzchnię nie mniejszą niż tzw. minimalna powierzchnia gospodarstwa i nie większą niż 300 ha lub osiągać wartość ekonomiczną na poziomie 15 000 EUR, ale nie większą niż 150 000 EUR.
 
  • Realizacja wypłat środków finansowych

Wsparcie finansowe będzie wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza rata stanowić będzie 70 % wartości premii finansowej czyli 140 000 zł, na drugą składa się 30% wartości i kwota 60 000 zł. Wypłata będzie realizowana na podstawie wniosku złożonego w terminie jaki został określony w umowie o udzieleniu pomocy oraz pod warunkiem spełnienia kryteriów wypłaty premii.
 
  • Przeznaczenie środków

Minimum jakie należy przeznaczyć na zakup środków trwałych w ramach programu Młody Rolnik 2023 wynosi 70% przyznanej premii czyli 140 000 zł. Te środki finansowe powinniśmy przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia i sprzętu (również komputerowego), które są konieczne do produkcji rolnej i przygotowania produktów do sprzedaży, nieruchomości rolnych, zwierząt gospodarskich, jak również remont i modernizację budynków oraz inwestycji budowlanych. Pozostałe 30% wsparcia finansowego możemy przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej czyli paszy dla zwierząt, środków ochrony roślin, paliwa rolniczego oraz nawozów sztucznych i organicznych.
 
  • Wybór wniosków do wsparcia

Pomoc w postaci bezzwrotnej premii jest przyznawana dla wniosków, które otrzymały min. 7 punktów. Kryteria punktowe kształtują się następująco:

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie – max. 3 pkt.

Kwalifikacje zawodowe – max. 4 pkt.

Różnica wieku między przekazującym i przejmującym - max. 5 pkt.

Przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność – max. 4 pkt.

Uczestnictwo w systemach jakości - max. 5 pkt.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w biznesplanie - max. 3 pkt.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej - max. 2 pkt.

Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy - max. 1 pkt.


Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry