200 tys. zł bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej w programie Młody Rolnik 2023

Dodano: 09.05.2023, 13:37


Od 30 czerwca do 31 lipca 2023 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach programu Młody Rolnik 2023. Młodzi rolnicy mogą otrzymać 200 tys. złotych bezzwrotnej premii. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie?
Premia dla młodego rolnika 2022 - rusza nabór
Bezzwrotne dofinansowanie, może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, budową i modernizacją budynków inwentarskich, zakupem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej oraz na szereg innych potrzeb związanych z rozwojem gospodarstwa.

Wymagania programu Młody Rolnik 2023

 
  • Wiek uczestnika programu

Warunkiem otrzymania premii jest ściśle określony wiek uczestnika programu, który powinien być osobą fizyczną w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat (czyli na dzień składania wniosku ukończone 18 lat i nie ukończona 41 lat) rozpoczynającą prowadzenie gospodarstwa rolnego  lub prowadzącą gospodarstwo nie dłużej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 
  • Kwalifikacje

Kolejnym warunkiem decydującym o przyznaniu wsparcia w ramach programu Młody Rolnik 2023 jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zdobytego wykształcenia lub nabytych umiejętności. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji w momencie składania wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia ich w czasie do 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii.
 
  • Biznesplan rozwoju działalności gospodarstwa

Wnioskowanie o pomoc w programie Młody Rolnika 2023 wymaga dołączenia biznesplanu rozwoju gospodarstwa w obszarze wytwarzania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, na realizację biznesplanu mamy 3 lata od roku, w którym otrzymaliśmy pomoc.
 
  • Wielkość gospodarstwa

Powierzchnia i wielkość ekonomiczna to również jedne z kryteriów programu pomocy dla młodych rolników. Gospodarstwo musi spełniać następujące warunki: posiadać powierzchnię nie mniejszą niż tzw. minimalna powierzchnia gospodarstwa i nie większą niż 300 ha lub osiągać wartość ekonomiczną na poziomie 15 000 EUR, ale nie większą niż 150 000 EUR.
 
  • Realizacja wypłat środków finansowych

Wsparcie finansowe będzie wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza rata stanowić będzie 70 % wartości premii finansowej czyli 140 000 zł, na drugą składa się 30% wartości i kwota 60 000 zł. Wypłata będzie realizowana na podstawie wniosku złożonego w terminie jaki został określony w umowie o udzieleniu pomocy oraz pod warunkiem spełnienia kryteriów wypłaty premii.
 
  • Przeznaczenie środków

Minimum jakie należy przeznaczyć na zakup środków trwałych w ramach programu Młody Rolnik 2023 wynosi 70% przyznanej premii czyli 140 000 zł. Te środki finansowe powinniśmy przeznaczyć na zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia i sprzętu (również komputerowego), które są konieczne do produkcji rolnej i przygotowania produktów do sprzedaży, nieruchomości rolnych, zwierząt gospodarskich, jak również remont i modernizację budynków oraz inwestycji budowlanych. Pozostałe 30% wsparcia finansowego możemy przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej czyli paszy dla zwierząt, środków ochrony roślin, paliwa rolniczego oraz nawozów sztucznych i organicznych.
 
  • Wybór wniosków do wsparcia

Pomoc w postaci bezzwrotnej premii jest przyznawana dla wniosków, które otrzymały min. 7 punktów. Kryteria punktowe kształtują się następująco:

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie – max. 3 pkt.

Kwalifikacje zawodowe – max. 4 pkt.

Różnica wieku między przekazującym i przejmującym - max. 5 pkt.

Przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność – max. 4 pkt.

Uczestnictwo w systemach jakości - max. 5 pkt.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w biznesplanie - max. 3 pkt.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej - max. 2 pkt.

Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy - max. 1 pkt.


Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry