Akcja kredytowa dla rolników – kredyty płynnościowe 2%

Dodano: 04.07.2024, 12:04


Większa ilość gospodarstw rolnych będzie mogła skorzystać z kredytu na utrzymanie płynności dzięki zwiększonemu przez rząd limitowi akcji kredytowej. Rząd zwiększa o 2,5 mld zł limit akcji kredytowej na 2024 rok.
Ile kosztują kosiarki czołowe z drugiej ręki, na co zwrócić uwagę podczas zakupu?
- Zaplanowany na ten rok limit akcji 2 proc. kredytów płynnościowych zostanie podwyższony o 2,5 mld zł tj. do 5,4 mld zł - poinformował Siekierski. Dodał, że takie zapotrzebowanie rolników, którzy są w trudnej sytuacji spowodowanej m.in. przymrozkami i gradem.

O jaki kredyt może ubiegać się rolnik?

Wysokość udzielanego kredytu jest zróżnicowana w zależności od powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.
Rolnicy mogą ubiegać się o kredyt w wysokości:  
 • 100 000 zł – dla gospodarstw do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – dla gospodarstw powyżej 50 ha i nie więcej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – dla gospodarstw powyżej 100 ha użytków rolnych.
 •  
Na co można przeznaczyć kredyt płynnościowy?

Kredyt możesz przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.
ARiMR podaj także dokładny katalog zakupów, na które może zostać przeznaczony kredyt, a są to m.in.:
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • zakup nawozów mineralnych,
 • zakup środków ochrony roślin,
 • zakup pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • zakup pasz objętościowych,
 • zakup paliwa rolniczego,
 • zakup inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
Kredyt płynnościowy nie może jednak zostać przeznaczony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych z dotacji PROW.

Dla kogo przeznaczone są kredyty płynnościowe?

O kredyty płynnościowe mogą wnioskować rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w następujących działalnościach:
 • uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 • uprawa roślin wieloletnich,
 • rozmnażanie roślin,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • działalność mieszana, czyli uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.
Co ważne, o taki kredyt nie może ubiegać się rolnik, który jest emerytem lub rencistą.

Lista banków udzielających kredytów płynnościowych

 
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Krakowski Bank Spółdzielczy 
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry