Co z pomocą suszową za 2022 rok i umorzeniem składek KRUS czy to tylko obietnice?

Dodano: 02.06.2023, 11:29


Ministerstwo Rolnictwa zawiodło kolejny raz, jak się okazuje nie dotrzymało obietnic jakie deklarował ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i wycofało się z wyrównania pomocy suszowej za 2022 rok.
Premia dla młodego rolnika 2022 - rusza nabór
Wycofanie się z deklaracji pomocy suszowej za 2022 rok dla rolników najbardziej dotkniętych skutkami suszy miało być m.in. umorzenie składek KRUS, problem polega na tym, że brak wytycznych w sprawie rozpatrywania  wniosków o umorzenia, jak również na tym, że pracownicy Kasy niechętnie przyjmują takie wnioski. W województwie lubuskim nie umorzono składek ani jednemu z wnioskujących. Powód? Braki formalne w składanych wnioskach lub poniesione straty w gospodarstwie nie osiągnęły poziomu, który byłby wystarczający i uzasadniał by umorzenie zaległych składek na rzecz KRUS.
Z problemem suszy, w okresie wzmożonej wegetacji roślin, polscy rolnicy zmagają się już od dziesięciolecia. Ubiegły rok był kolejnym, w którym problem suszy dotknął mniej lub bardziej uciążliwie wszystkie bez wyjątku gospodarstwa rolne w Polsce. W samym w województwie wielkopolskim, aż ponad 52 tys. gospodarstw rolnych złożyło wnioski o pomoc suszową, tylko niewielki procent z nich otrzymało skromną pomoc społeczną. Najboleśniej klęska suszy dotknęła rolników z terenu województwa lubuskiego, gdzie straty szacowano na poziomie 80 procent areału a zniszczenia dotknęły tysięcy hektarów upraw.
Na sytuację ekonomiczną polskich gospodarstw rolnych ma również wpływ wiele innych czynników takich jak nadal wysoki poziom cen za nawozy mineralne, środki ochrony roślin i olej napędowy, spadające ceny mleka i drobiu oraz napływ zbóż, kukurydzy i rzepaku na rynek polski, który z kolei spowodował spadek cen skupu. Te wszystkie czynniki mocno zachwiały stabilnością ekonomiczną znacznej części gospodarstw rolnych, wiele z nich utraciło płynność finansową a kolejna część jest bliska jej utraty.
Biorąc pod uwagę sytuację w jakiej znaleźli się rolnicy z wielkopolskich i polskich gospodarstw,  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o interwencję u Ministra Rolnictwa w sprawie obiecanej pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku ubiegłorocznej klęski suszy. Uruchomienie zapowiadanego wsparcia pozwoli rolnikom na utrzymanie i poprawę płynności finansowej oraz zapewnieni środki na bieżące potrzeby bytowe i produkcyjne w gospodarstwach rolnych.


Opracowanie: AP

 

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry