Czy można usprawnić system ubezpieczenia zwierząt gospodarskich?

2021-06-10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało swoje stanowisko dotyczące usprawnienia systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt. Jaka jest odpowiedź?

Powyższa kwestia jest odpowiedzią na wystąpienia Zarządu KRIR z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie usprawnienia systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt.
Z jakich powodów można ubezpieczyć zwierzęta gospodarskie?
Obecnie obowiązująca Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 12 marca 2019 r. poz. 477 pozwala na ubezpieczenia takich zwierząt gospodarskich, jak:
bydło,
konie,
owce,
kozy,
drób,
świnie.

Ubezpieczenie jest możliwe z powodu ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń losowych, takich jak:
huragan,
powódź,
deszcz nawalny,
grad,
uderzenie pioruna,
obsunięcie się ziemi lub lawiny.
Niestety aktualne przepisy nie dotyczą dopłat do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt. Obecnie jest to możliwe tylko przez ubezpieczalnie komercyjne.

Ministerstwo opracowuje kierunek zmian w przepisach

Ministerstwo prowadzi obecnie analizy możliwości zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które miałyby nastąpić w przyszłości, a także zmian w zakresie stosowania dopłat z tytułu ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób.
Jednakże pomoc udzielana rolnikom musi być zgodna z wytycznymi i rozporządzeniami UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Więcej informacji na ten temat pod adresem krir.pl. Na ten moment przepisy europejskie nie uwzględniają refundacji kosztów uboju z konieczności jak i kosztów utylizacji zwierząt poddanych ubojowi z konieczności, dlatego jest to możliwe jedynie w zakresie pomocy de minimis, których limit w tym roku już się wyczerpał. Nie ma informacji czy środki z tego zakresu będą jeszcze uruchomione w najbliższym czasie.

Autor Natalia Marciniak-Musiał
Na podstawie KRIR

Interesują Cię informację i porady z branży Agro?
Zapisz się na nasz Newsletter

 
Do góry