Dopłaty do zboża 2024 – zróżnicowane stawki pomocy

Dodano: 14.05.2024, 15:10


Rządowe Centrum Legislacyjnego opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniające rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawarte są w nim zapisy dotyczące dopłat do zbóż.
200 tys. zł bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej w programie Młody Rolnik 2023
Dopłata do zboża w 2024. Kto otrzyma pieniądze?

Pomoc będzie przysługiwać rolnikom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku dokonają sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
Aby otrzymać dopłatę, rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te nie produkcją zwierzęcą.


Wysokość stawek

Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak poinformował, że pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową. A stawki pomocy będą zróżnicowane i będą wynosiły:
  • 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1 stycznia do 10 marca,
  • 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r. - w przeliczeniu na 1 ha upraw zbóż.
Pomoc będzie miała charakter doraźny i posłuży zdjęciu z rynku nadwyżki zbóż. Pomoc działa wstecznie, oznacza to, że rolnicy, którzy już sprzedali zboża również uzyskają wyrównanie.

Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wyniosą:
  • 1 080 zł za 1 hektar pola pszenicy,
  • 740 zł za 1 hektar pola żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
 Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. wyniosą: 
  • 1 620 zł za 1 hektar pola pszenicy,
  • 1 110 za 1 hektar pola żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Wniosek o dopłatę – gdzie i kiedy?

Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 5 czerwca 2024 roku na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. Na razie data rozpoczęcia naboru nie jest znana - ARiMR powinna ją wkrótce podać.

Do wniosku rolnik musi dołączyć kopie faktur, które potwierdzają sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.
 Dokumenty te muszą pochodzić z transakcji przeprowadzonych z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również z podmiotami skupującymi zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku.


Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry