Kiszonka z kukurydzy – jak zrobić ją dobrze?

Dodano: 27.10.2022, 12:19


Podstawą uzyskania wysokiej wydajności i dobrej jakości mleka jest odpowiednie żywienie krów mlecznych. Głównym składnikiem menu w oborze z krowami mlecznymi jest kiszonka z kukurydzy. Co wpływa na jej jakość, jak dobrze ją zrobić i gdzie przechowywać to podstawowe pytania , na które trzeba poznać odpowiedzi przed przystąpieniem do działania.
Jak uprawiać buraki ćwikłowe aby uzyskać największą zawartość betaniny?
Podstawą uzyskania wysokiej wydajności i dobrej jakości mleka jest odpowiednie żywienie krów mlecznych. Głównym składnikiem menu w oborze z krowami mlecznymi jest kiszonka z kukurydzy. Co wpływa na jej jakość, jak dobrze ją zrobić i gdzie przechowywać to podstawowe pytania , na które trzeba poznać odpowiedzi przed przystąpieniem do działania.
 

Kiszenie kukurydzy krok po kroku

Krok pierwszy
Wybór odmiany na znaczący wpływ na późniejszą jakość kiszonki. Na tym etapie trzeba uwzględnić kilka czynników takich jak: położenie geograficzne, zasobność gleby, długość okresu wegetacji, plon masy zielonej wybranej odmiany kukurydzy kiszonkowej.

Krok drugi
Kluczowym elementem w sztuce poprawnego kiszenia jest wybór terminu zbioru kukurydzy. Najbardziej odpowiednim momentem jest faza roślin w której stan suchej masy wynosi 30 – 35%, co zapewnia odpowiednią ilość skrobi w ziarniakach. Zwlekanie ze zbiorem niesie ze sobą spore ryzyko, zebrana masa może okazać się zbyt sucha co z kolei wiąże się z trudnością z właściwym ubiciem. Zbyt mało ubita masa zielona to idealne środowisko dla bakterii  tlenowych, które nie sprzyjają procesowi zakiszania. Na proces zakiszania ma także wpływ sposób rozdrobnienia masy zielonej, zaleca się sieczkę o długości 8-10 mm.

Krok trzeci
Prawidłowy proces zakiszania jest związany z właściwym przygotowaniem pryzmy. Kiszonka w silosie czy na pryzmie powinna być równomiernie rozłożona i bardzo dobrze ubita. Grubość warstwy powinna wahać się w przedziale 15 – 20 cm, grubsza warstwa to ryzyko nieodpowiedniego ubicia masy a w konsekwencji zatrzymanie tlenu i rozwój bakterii niekorzystnie wpływających na stan i jakość kiszonki co przełoży się na pogorszenie jakości paszy i stan zdrowia skarmianych zwierząt. Do ubijania masy na pryzmach wykorzystuje się najczęściej ciągniki kołowe o zwiększonej masie poprzez maksymalne dopompowanie opon i dociążenie maszyny w bezpieczny sposób. W okresie letnim do zakiszanej masy zaleca się dodanie tzw. zakiszaczy, które mają za zadanie zapobiec rozwojowi grzybów i bakterii.

Krok czwarty
Niezmiernie ważnym elementem całego procesu jest właściwe zabezpieczenie pryzmy czy silosu z naszą kiszonką. Kiszonkę zabezpieczamy folią, która należy założyć nie później niż trzy dni od początku przygotowania pryzmy. Gotową do użytku kiszonkę otrzymamy po ok. 1,5 miesiąca od przygotowania. Właściwe pobieranie masy z silosu czy pryzmy to kolejny ważny krok w całym procesie. Pobierając kolejne porcje kiszonki należy odkryć tylko niezbędną ilość pryzmy, w przeciwnym razie narazimy kiszonkę na kontakt z powietrzem co niewątpliwie zwiastuje kłopoty.

Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry