Kruszarki – Charakterystyka

2021-04-02

Kruszarki to urządzenia rozdrabniające, dzięki którym możemy skruszyć  materiał skalny do mniejszych rozmiarów uzyskując kamień lub żwir. Przyjmuje się, że z kruszeniem mamy do czynienia gdy rozdrobnienie produktu ma średnicę większą od 1 mm.
Kruszarki najczęściej wykorzystywane są w kopalniach odkrywkowych, choć nie trudno spotkać je podczas prac drogowych czy rozbiórkowych.

Podział Kruszarek
 • kruszarki szczękowe
  • z dolnym zawieszeniem szczęki ruchomej (typu Dodge)
  • z górnym zawieszeniem szczęki ruchomej
   • kruszarki szczękowe dwurozporowe (typu Blake)
   • kruszarki szczękowe jednorozporowe (typu Dalton)
   • inne specjalnej konstrukcji (np. Rotex, szczękowe udarowe itp)
 • kruszarki stożkowe
  • o stożkach przeciwzbieżnych
  • o stożkach wspołbieżnych
  • z wałem nieruchomym
 • kruszarki walcowe
kruszarki uderzeniowe Kruszarki – Charakterystyka
  • kruszarki młotkowe
  • kruszarki bijakowe (udarowe)
  • z wałem pionowym (kubizery)- z ang. VSI


Kruszarki szczękowe -  stosowane do kruszenia granitu, bazaltu czy porfiru czyli materiału o średniej i małej podatności na kruszenie. W urządzeniach tego typu rozdrabnianie odbywa się poprzez zgniatanie brył między szczęką stałą a ruchomą.
Kruszarki stożkowe – stosowanie do kruszenia materiału twardych i średnio twardych tj. rud metali, bazaltu, kwarcu, klinkieru cementowego etc. Wilgotność kruszonego materiału nie powinna przekraczać 10% co więcej materiał powinien być pozbawiony gliniastych zanieczyszczeń. Kruszarki stożkowe najczęściej są wykorzystywane do przygotowania materiału na nasypy kolejowe i budowy dróg.
Kruszarki walcowe – stosowane są do kruszenia materiałów i minerałów o małej i średniej twardości tj. kreda, wapno palone, gips, węgiel kamienny, węgiel brunatny. Kruszenie odbywa się między dwoma walcami poruszającymi się przeciwbieżnie, w zależności od kruszonego materiału walce mogą być gładkie lub zębate.
Kruszarki udarowe – wykorzystywane są we wszystkich stadiach kruszenia. Doskonale sprawdzają się podczas wstępnego rozdrabniania najtwardszych materiałów takich jak bazalt, dolomit czy granit.
Kruszarki dodatkowo możemy podzielić na stacjonarne i mobilne te drugie występują na podwoziu gąsienicowym i kołowym dostępne są również kruszarki samowyładowcze. Aby poznać szczegóły bogatej oferty kruszarek zapraszamy do zapoznania się dostępnymi w naszym serwisie.

 
Do góry