Malinowe odmiany pomidorów – jak je prowadzić?

2021-06-21

Yarimaru
Odmiana wczesna, dobrze zawiązuje owoce. Ma silny wigor i generatywny charakter. Zalecana do nowych obiektów szklarniowych. Średnia masa owocu to 200 g. Ich atutem jest ich smak, malinowy kolor zewnętrzny i wewnętrzny oraz ładna szypułka. Są tolerancyjne na suchą zgniliznę wierzchołków owoców. W trakcie sezonu owoce „trzymają rozmiar”.

Hakumaru
Odmiana do wysokich i niskich obiektów szklarniowych. Ma zbalansowany pokrój, dość silny wigor i generatywny charakter. Bardzo dużą zaletą jest odporność na mączniaka prawdziwego. Odmiana o średniej masie owoców 195 g. Wyróżnia je piękny kolor, kształt, połysk, szypułka nieco krótsza niż u Yarimaru i smak. Jest bardzo tolerancyjna na suchą zgniliznę wierzchołków owoców, nie ma żółtych przebarwień.

Odpowiedzi na pytania udzielali: dr Marta Repelewicz-Szybkowska i Tomasz Krasowski.

1. Jakie zagęszczenie stosować przy ulistnionej roślinie?
Standardowo zaleca się utrzymywać 2,5 wierzchołka na m2. Zagęszczenie docelowe może wynieść 2,8–3,1, w zależności od wysokości szklarni i oczekiwanej wielkości owoców. Przy bardzo wczesnych uprawach (początek grudnia) można posadzić rośliny w zagęszczeniu niższym 2,0 i z co drugiej wyprowadzić pęd, uzyskując zagęszczenie 3,0.

2. Hakumaru to roślina, która na początku wyjątkowo szybko rośnie. Jak sterować wtedy klimatem?
Najlepszy termin sadzenia dla Hakumaru to koniec grudnia – początek stycznia. Temperatura w szklarni zależy od terminu – im wcześniej, to na początku może być wysoka temperatura 24-godzinna, ale zawsze dostosowana do ilości światła. W grudniu dni różnią się liczbą dżuli, więc ta dobowa temperatura może wynieść 18–19°C. Roślina musi być generatywna, wiec trzeba dbać o kwitnienie i dobre zawiązanie owoców, a co za tym idzie – obciążenie. Ważna jest różnica temperatury między dniem a nocą – minimum 4, a najlepiej 6°C. Nie podlewać roślin za wcześnie i nie kończyć za późno. Będzie to oczywiście łatwiejsze przy wyższym natężeniu światła.

3. Jak wysterować roślinę, aby nie łapała „dołka” przy 3.–4. lub 5.–6. gronie?
Ważne jest zaplanowanie produkcji całościowo. Nie można przeciążać roślin owocami. Na początku będziemy się nimi cieszyć, a potem z 5.–6.–7. grona nie będzie co zbierać. Trzeba umieć zbalansować roślinę pomiędzy liczbą owoców, a ilością światła. Przy sadzeniu w grudniu polecamy regulację do 3 szt. na pierwszych 2–3 gronach. W tym miesiącu rośliny mają coraz mniej światła. Należy dostosować temperaturę w szklarni do jego ilości (im jest go mniej, to niższa). Nie obawiać się utrzymywać np. 18°C podczas pochmurnego dnia.

4. Czy odmiany przy tak dużej sile wzrostu mogą być szczepione 1 : 1?
Można je tak szczepić, ale trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Szklarnia musi być wysoka, można ją dogrzać zimą, szkło jest jasne, szyby są duże, czyli jest dobra dostępność światła. Jest wystarczające dokarmianie roślin CO2 latem (parownica). Przy niespełnieniu warunków efekty mogą być gorsze niż przy szczepieniu 1 : 2.

5. Odmiana ma tendencję do tworzenia 2 kwiatów na pierwszych gronach. Jak sobie z tym poradzić?
Pierwsze grono inicjuje się na etapie produkcji rozsady, więc ogrodnik nie ma na to wpływu. Odmiany wegetatywne nie mogą być uszczykiwane za liścieniami. One muszą mieć dużą siłę wzrostu z liści, aby pędy były silne. Jeśli mamy już taką rozsadę, to trzeba jak najszybciej dociążyć roślinę – zostawić więcej owoców w pierwszym gronie.

6. Jak radzić sobie z szarą pleśnią?
Odmiany wegetatywne są bardziej podatne na tę chorobę. W zapobieganiu najważniejszy jest klimat. Każdy producent zna swoją szklarnię i tę wiedzę musi wykorzystać, aby utrzymać w niej równą temperaturę horyzontalnie. Trzeba odpowiednio ustawić wietrzenie, ogrzewanie, kurtyny – czujniki wilgotności muszą być zainstalowane na dobrej wysokości i co roku kalibrowane, aby ich pomiary były wiarygodne. Warto prześledzić wykresy komputerowe – gdzie jest szybki wzrost wilgotności, kiedy dochodzi do kondensacji i szukać możliwości poprawy. W utrzymaniu zdrowotności duże znaczenie ma pora prac pielęgnacyjnych. Rany po cięciu, np. wykonanym w maju do godz. 16.00 zaschną, ale zimą – nie. Zostają wilgotne całą noc i są miejscem wnikania zarodników.

7. Do kiedy prześwietlać roślinę, odejmując liść pomiędzy gronami?
Zależy jak kompaktowa jest roślina. Z zimowych nasadzeń ma krótsze międzywęźla, więc trzeba ją prześwietlić, aby był przewiew. Ważne jest też usuwanie listka z czubka. Jak rośliny są mocne, wegetatywne, a obciążenie owocami małe, to usuwać go do końca kwietnia. Jak są słabe, to wcześniej zakończyć usuwanie listka.  

8. Czy Yarimaru wykarmi wszystkie owoce do rozmiaru BB bez ich regulacji?
Powinna wykarmić do rozmiaru BB. Zalecamy regulację gron do 4 owoców. Jeśli roślina jest bardzo mocna, to 4. i 5. grono można regulować do 5 owoców. Latem i tak część gron będzie mieć po 3, maksymalnie 4 owoce. Regulacja pozwoli na uzyskanie wyrównanych owoców, a jest to ważne przy sortowaniu.

9. Jak usuwać pozostałości po gronach?
Czyszczenie musi być prowadzone regularnie – maksymalnie 3 grona naraz. Jeśli długo zostają na roślinie, stają się zdrewniałe i wtedy trudno je usunąć, a powstała rana jest głęboka i długo zasycha. Najlepiej jest obrywać grona ręcznie, a nie za pomocą sekatora, który jest wektorem przenoszenia wirusów i bakterii. Jeśli już musimy go zastosować, to konieczna jest dokładna dezynfekcja (odpowiednio długo i przy odpowiednim stężeniu preparatu) po przejściu każdego rzędu. Higiena jest tu niezwykle ważna.

10. Do kiedy zakładać łuczki na grona?
Jak najdłużej. Widać bowiem różnicę w owocach z gron załamanych, a tych z łuczkami. Stosowanie ich od początku uprawy do 8–10 grona to minimum. Im dłuższy dzień w maju i czerwcu, można zaprzestać i potem znów zacząć zakładać. Ważny jest klimat – jak jest za ciepło, to wydłużają się szypuły gron.

11. Jak poprawić wybarwienie i szybkość wybarwiania się owoców?
Najlepszym przyspieszaczem jest ciepło i duża ilość światła. Nie utrzymywać za dużo liści na roślinie w połowie kwietnia – 10 szt. na pędzie jest wystarczające. Z każdym tygodniem zostawiać ich więcej. Można podnosić temperaturę w szklarni, ale ona negatywnie odbija się na kondycji wierzchołka. Temperatura powinna być dostosowana do warunków w szklarni. Można dogrzać owoce rurą wegetacyjną, ale takie działanie zwiększa koszty uprawy. Ważne jest ułożenie roślin względem rur – podczas opuszczania grona są niżej niż rury wegetacyjne, więc wtedy można ogrzewać je rurami dolnymi.

12. Co jest przyczyną spadania owoców?
To cecha odmianowa. Hakumaru i Yarimaru nie mają takiej tendencji. Zazwyczaj opadaniu sprzyja brak światła oraz za duże owoce. W literaturze można spotkać informacje o braku boru (minimalna dawka to 500 g na 1000 l koncentratu). To składnik mało mobilny w roślinie i nie może go zabraknąć. Ponadto trzeba delikatnie opuszczać rośliny i zbierać owoce delikatnie.

13. Czy Hakumaru wymaga innego nawożenia niż Tomimaru Muchoo? Jakiego potrzebuje Yarimaru?
Te dwie nowe odmiany nie są wrażliwe na suchą zgniliznę wierzchołkową i zieloną piętkę wokół szypułki. Nawożenie ich jest podobne jak odmian czerwonych. Wyższy poziom potasu potrzebny jest w okresie intensywnego wzrostu owoców latem. Potasu w macie powinno być więcej o 10–30% niż wapnia. Nie ma potrzeby utrzymywania wysokiego poziomu wapnia, jak w uprawie Tomimaru.

14. Jak uniknąć zielonych środków w owocu?
Dbać o optymalny poziom potasu. Zabraknąć go może tylko wtedy, gdy w wyciągu z maty jest go prawie zero. Podczas intensywnego wzrostu owoców jest największe zapotrzebowanie na potas. W macie poziom potasu powinien być wyższy o 30% od poziomu wapnia oraz nie za wysoki poziom magnezu i nie za dużo azotu (rozwój zbyt wegetatywny).

15. Jak zmniejszyć wegetatywną siłę, a dać większy sygnał generatywny roślinie?
Wartościowym zabiegiem jest usuwanie liścia z wierzchołka i szybkie obciążenie roślin owocami, ale nie można jej przeciążyć. Dobrym impulsem generatywnym jest zwiększenie różnicy temperatury pomiędzy dniem a nocą. Więcej asymilatów przepłynie wtedy z liści do owoców. Mniejsza wilgotność powietrza i silniejsze wietrzenie ma wpływ na wzrost roślin. Średnica pędu roślin powinna wynosić 9–12 mm, najlepiej 11 mm. Powinna być przez cały sezon taka sama.

16. Jak rozplanować klimat przy obciążeniu rośliny, aby jej nie wyhamować?
Nie dopuszczać do przeciążenia roślin owocami (regulować grona). Najlepiej utrzymywać rośliny w równowadze. Jak jest mało światła, to trzeba obniżyć temperaturę średniodobową. Jeśli roślina słabnie, trzeba zahamować przenoszenie asymilatów do owoców – stworzyć klimat bardziej płaski.

17. Jak rozplanować podlewanie przez cały sezon? Czy różni się od nawadniania Tomimaru Muchoo?
Zasady podlewania są podobne. Pomidory podlewamy tak, aby w macie było optymalne EC i aby różnica EC między matami była jak najmniejsza. Przelew jest po to, aby wyrównać wilgotność i EC w matach. EC od początku zbiorów w macie powinno wynosić 4,5, a pH 5,5–6,0. Aby było EC na odpowiednim poziomie, to przelew wynosi około 25% w zależności od wody i zawartości sodu. Podlewanie musi być zaprogramowane w komputerze klimatycznym. Zaczyna się 2–3 godziny po wschodzie, a kończy 3–5 godzin przed zachodem. Błędem jest dopuszczanie do wzrostu EC w macie poprzez skąpe podlewanie w dni pochmurne. Jeśli takie dni wystąpią pod rząd, to EC bardzo wzrośnie. Wtedy producenci przelewają matę, a tego pomidor nie lubi. Ważne, by mieć wiarygodne wyniki wartości EC, mierząc je skalibrowanymi urządzeniami.

18. Jak podlewać wczesną wiosną i zimą, przy wegetatywnej roślinie i uniknąć nadmiernej wilgotności w macie?
Lepiej podlewać za mało niż za dużo. Żeby ukorzenić rozsadę, mata nie może być za mokra. Przykładowo w Grotop Master trzeba utrzymać wilgotność na poziomie 65% (bez przelewu). Przy odmianach silnie rosnących mata musi być bardziej sucha. EC w macie w okresie wiosenno-zimowym przed pojawieniem się pierwszego przelewu (kiedy kwitnie 4. grono) wynosi 8–9. Nie można też kończyć podlewania za późno – roślina musi wytranspirować wodę przed nocą. Komórki uwodnione są słabsze i wrażliwsze na szarą pleśń. Czasami trzeba podlewać pomidory w nocy w styczniu i grudniu, i jest to czynnikiem generatywnym. W nocy roślina jest nieaktywna i nie pobiera wody, ale podawana woda miesza się z roztworem w macie i obniża EC. Konieczne jest właściwe dostosowanie ustawień podlewania w komputerze klimatycznym do zmieniającej się pogody (zmienna suma radiacji).

19. Malować szklarnię latem, czy nie? Kiedy podjąć decyzję o malowaniu?
Nie trzeba malować szklarni latem. Chyba że jest jasna i wysoka, rośliny nie mają pędu bocznego oraz jest słaby system korzeniowy. Najlepiej zacząć cieniowanie pod koniec maja, na początku czerwca, a zmyć pod koniec sierpnia. Do tego polecane są nowoczesne preparaty o dużej przepuszczalności światła, działające na zasadzie dyfuzji – Redufuse, lub cieniujące – Redusol.

20. Jak przygotować rośliny do lata, aby utrzymać wielkość owoców?
Jeśli zadbamy o kondycję rośliny od początku uprawy, to będzie ona silna, będzie mieć silne grona i duże owoce. Taka roślina musi być już w czerwcu. Regulacja gron powinna być dostosowana do zagęszczenia i typu szklarni, najlepiej do 4 owoców w gronie. W połowie kwietnia – temperatura średniodobowa nie może być wyższa niż 20°C, gdyż osłabia rośliny.


Autor: Marta Szyperek

Spodobał się Tobie nasz artykuł? Kliknij w link, zamów bezpłatny egzemplarz
miesięcznika Warzywa i Owoce Miękkie i czytaj do woli  https://bit.ly/2Q4H9YH


Produkujesz warzywa lub owoce, dodaj swoje ogłoszenie w naszym serwisie  Kliknij Tutaj
Do góry