Nowy ekoschemat – nowe płatności w PS WPR

Dodano: 17.04.2024, 13:18


Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły z niewykorzystanych środków na Dobrostan zwierząt.
Hala udojowa co trzeba wiedzieć, jaki rodzaj wybrać?
Nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”

Wdrożenie nowego ekoschematu pozwoli rolnikom na dobrowolne wyłączenie z produkcji części gruntów ornych. Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Obszary ugorowane korzystnie oddziałują na środowisko, w szczególności korzystnie wpływają na różnorodność biologiczną terenów rolniczych
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia bazowe w zakresie planów strategicznych WPR wdrożenie tego ekoschematu pozwoli na zniesienie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych w ramach normy GAEC 8 już w 2024 r.


Ile wyniesie stawka płatności za ‘Grunty wyłączone z produkcji”?

Podstawowa stawka płatności (szacunkowo) wynosi ok. 563 zł/ha, czyli ok. 126,52 EUR/ha. Przewiduje się, że corocznie wsparciem objętych będzie ok. 217 tys. ha gruntów ornych.
Zainteresowanie nowym ekoschematem może wpłynąć na wysokość płatności, faktyczna stawka może być niższa lub wyższa. W celu zachowania elastyczności w zakresie wdrażania ekoschematu proponuje się ustanowienie stawki minimalnej i maksymalnej:
  • Stawka minimalna stanowi 70% stawki podstawowej, czyli 394,1 zł/ha, czyli ok. 88,56 EUR/ha.
  • Stawka maksymalna stanowi 110% stawki podstawowej, czyli 619 zł/ha, czyli. ok. 139,10 EUR/ha i nie przekracza kwoty wyliczonej przez IERiGŻ-PIB na podstawie rachunku utraconych dochodów, poniesionych kosztów i dodatkowych korzyści.

Dopłaty do ugorowania: kto może skorzystać z nowego ekoschematu?

Płatność za przystąpienie do ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji” będzie przyznawana:
  • rolnikom, którzy są aktywni zawodowo;
  • za przeznaczenie powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary wyłączone z produkcji, na których nie jest prowadzona produkcja (w tym wypas i koszenie) w terminie od 1 stycznia do 31 lipca;
  • do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry