Premia dla młodego rolnika i restrukturyzacja gospodarstw: ARiMR wydłuża termin składania wniosków.

2021-06-10

Agencja rozpoczęła nabór na poddziałanie Premia dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw 31 marca br. Nabór miał się zakończyć 29 maja br., jednak ARiMR wydłużyła termin o miesiąc, do 30 czerwca 2021 włącznie.
To już 7. nabór w ramach obecnie realizowanego PROW dla młodych rolników. Cieszy się dużą popularnością.Premia dla młodego rolnika i restrukturyzacja gospodarstw: ARiMR wydłuża termin składania wniosków.


Agencja rozpoczęła nabór na poddziałanie Premia dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw 31 marca br. Nabór miał się zakończyć 29 maja br., jednak ARiMR wydłużyła termin o miesiąc, do 30 czerwca 2021 włącznie.
To już 7. nabór w ramach obecnie realizowanego PROW dla młodych rolników. Cieszy się dużą popularnością.

Środki otrzymają rolnicy którzy: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia dla Młodego Rolnika jest wypłacana w dwóch ratach

    I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
    II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.


Jeśli chodzi o restrukturyzację małych gospodarstw, to ARiMR uruchomiła już 9 naborów w ramach PROW na lata 2014-2020.

O to wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).
Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Starający się o wsparcie  na restrukturyzację gospodarstwa też otrzymuje pomoc w II ratach:

48 tys. zł - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
12 tys. zł - po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Autor: Dorota Kolasińska
na podst. ARiMR


Interesują Cię informację i porady z branży Agro?
Zapisz się na nasz Newsletter


 
Do góry