Wzrost składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ile więcej należy płacić od kwietnia?

Dodano: 08.04.2024, 10:57


To już potwierdzone i pewne, że w II kwartale 2024 roku rolnicy poniosą wyższe koszty z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jak wzrosną koszty poniesione na ten cel?
Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dachów z azbestu
Stawki składek na ubezpieczenie w II kwartale 2024 wg. KRUS

Zgodnie z Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego br. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika niezmiennie będzie wynosiła 60,00 zł.
W przypadku objęcia rolnika, małżonka lub domownika powyższym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka będzie stanowiła 1/3 pełnej składki, czyli 20,00 zł na miesiąc.


Wyższa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez waloryzację

W I kwartale 2024 r. wysokość emerytury podstawowej była równa 1 429,60 zł, a stawka miesięcznej składki emerytalno-rentowej za rolników, małżonków i domowników wynosiła 143,00 zł. 
W związku z
waloryzacją podstawowej stawki emerytury od 1 marca br., która wynosi obecnie 1 602,86, czyli o 173,26 zł więcej, wzrosła również składka na powyższe ubezpieczenie emerytalno-rentowe i w II kwartale 2024 r. będzie wynosiła o 17,00 zł więcej, czyli 160,00 zł.


Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
 
  • 12% emerytury podstawowej, tj. 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
  •  
Do kiedy należy uregulować płatności w KRUS?
KRUS przypomina, że ustawowy termin regulowania składek za:

 
  • rolników, małżonków i domowników za II kwartał br. upłynie 30 kwietnia,
pomocników rolnika przypada na 15 dzień każdego miesiąca.


Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry