Kukurydza na ziarno – sprzedać po zbiorach czy suszyć i czekać?

Dodano: 09.12.2022, 13:59


Ceny kukurydzy są zaskakująco niskie jak na prognozy zbiorów w krajach Unii Europejskiej, szacunkowe prognozy mówią o spadku plonów w odniesieniu do roku ubiegłego o ok. 15 milionów ton. Powstała dziura zostanie zasypana tanią kukurydzą m.in. z Ukrainy i Ameryki Południowej.
Laureaci nagrody ZŁOTY MEDAL GRUPY MTP - Polagra Premiery 2023 w Poznaniu
Ceny kukurydzy są zaskakująco niskie jak na prognozy zbiorów w krajach Unii Europejskiej, szacunkowe prognozy mówią o spadku plonów w odniesieniu do roku ubiegłego o ok. 15 milionów ton. Powstała dziura zostanie zasypana tanią kukurydzą m.in. z Ukrainy i Ameryki Południowej.
 

Właściwy termin zbioru kukurydzy
Źródła podają, że najwłaściwszym terminem zbioru kukurydzy jest przełom września i października, jednak w bardziej precyzyjnym określeniu terminu zbioru pomoże nam obserwacja ziarniaków i pojawienie się na nich stadium czarnej plamki. Stadium to oznacza, że kukurydza osiągnęła dojrzałość fizjologiczną i jest gotowa do omłotu. Stadium czarnej plamki wyznacza moment kiedy odcięty zostaje dopływ wody i substancji odżywczych z rośliny do ziarniaka. Podczas zbioru powinniśmy zwrócić uwagę na wilgotność ziarniaków kukurydzy, powinna ona wynosić  32% – 35%, większa wilgotność to większe ryzyko uszkodzenia ziarna podczas omłotu.

Zbiór kukurydzy
Zbiór kukurydzy na ziarno odbywa się przy wykorzystaniu tradycyjnych kombajnów zbożowych wyposażonych w specjalne adaptery. W zależności od wilgotności i przeznaczenia proces zbioru kukurydzy możemy połączyć i już na polu uzyskać ziarno lub jeżeli wilgotność ziarna wynosi 35%-45% zbieramy kolby, z których ziarno posłuży do celów konsumpcyjnych lub jako materiał siewny. Tegoroczne plony są szacowane na ok. 8 do 12 t/ha w zależności od rejonu uprawy. Rekordowy zbiór miał miejsce na Dolnym Śląsku i wyniósł 19,8 t/ha przy średniej wilgotności 14%.

Czyszczenie ziarna
Wilgotne i zanieczyszczone ziarno może być przyczyną rozwoju patogenów, które uniemożliwią jego wykorzystanie zarówno jako paszy dla zwierząt jak i materiału siewnego. Ziarno po zbiorach powinno więc zostać wstępnie oczyszczone i jeżeli stopień wilgotności nie spełnia norm powinno zostać dosuszone. Czyszczenie wstępne możemy podzielić na trzy sposoby:
  • za pomocą separatorów pneumatycznych
  • wialni sitowych
  • wialni bębnowych
Pomimo zalety jaką jest niska cena tych urządzeń należy zwrócić uwagę na to, iż ten sposób czyszczenia pozwala jedynie na pozbycie się frakcji lżejszych od ziarna co jest niewątpliwie mankamentem.

Proces suszenia
Suszenie kukurydzy to proces złożony, czasochłonny i czasami bardzo drogi, w skrajnych warunkach koszt suszenia ziarna może wynieść nawet do 50% kosztów produkcji. Zatem suszyć czy nie? Suszenie to proces, który umożliwi bezpieczne przechowywanie ziarna. Prawidłowo przechowywane ziarno powinno mieć nie więcej jak 14% wilgotności i temperatura ziarna powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza.
Suszenie możemy przeprowadzić na trzy sposoby:
  • przewietrzanie
  • suszenie jednoetapowe
  • suszenie dwuetapowe
Przewietrzanie to nic innego jak przepuszczanie powietrza poprzez warstwy ziarna za pomocą wentylatorów. Z tego sposobu korzystamy kiedy mamy do czynienie z niskim stopniem wilgotności ziarna lub chcemy schłodzić ziarno po właściwym procesie suszenia. Proces przewietrzania to również korzyści takie jak: niedopuszczanie do zagrzewania się ziarna w oczekiwaniu na suszenie, obniżenie wilgotności ziarniaków.  
Suszenie jednoetapowe to działanie gorącym powietrzem o wysokiej temperaturze, przy czym temperatura powietrza nie powinna być wyższa niż 80-90 stopni Celsjusza a w etapie końcowym 110 stopni  Celsjusza. Zbyt wysoka temperatura powietrza podczas suszenia to ryzyko uszkodzenia ziarniaków.
Suszenie dwuetapowe to w dużym uproszczeniu nic innego jak połączenie dwóch poprzednich sposobów suszenia. Pierwszy etap to suszenie wysokotemperaturowe a następnie powolne schładzanie ziarna poprzez odpowiednie traktowanie zimnym powietrzem

Przechowywanie
Wyczyszczone i doprowadzone do odpowiedniej wilgotności ziarno kukurydzy możemy przechowywać w magazynach lub silosach. Najważniejszym elementem tego procesu jest kontrola takich parametrów jak wilgotność i temperatura ziarniaków. Nie należy zapominać również o patogenach i szkodnikach, które mogą pojawić się w naszych magazynach. Do przechowania nadaje się ziarno o wilgotności 14 % w przypadku kukurydzy przechowywanej w okresie od 6 do 12 miesięcy a przez okres dłuższy niż 12 miesięcy 13%.

Odpowiedź na pytanie z tematu artykułu nie jest łatwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość czynników wpływających na efektywność i opłacalność produkcji jak również na bardzo niestabilną i szybko zmieniającą się sytuację na naszym rynku.

Opracowanie: AP

Mogą Cię zainteresować:

« wróć do listy artykułów
Do góry