Podział koparek i warianty osprzętu

2021-03-31

Koparka to maszyna  przeznaczona do wykonywania robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przenoszenia go na składowiska lub maszyny transportowe.
Koparki najczęściej dzielone są na dwie podstawowe kategorie, w zależności od charakteru pracy jaką wykonują:

Koparki pracujące w cyklu ciągłym najczęściej wykorzystywane są w górnictwie odkrywkowym czy na składach materiałów sypkich. Maszyny i charakteryzują się  ciągłą pracą naczyń urabiających, które są ustawione na kole czerpakowym lub połączone zamkniętym łańcuchem, możemy spotkać je również pod nazwą koparki wielonaczyniowe.
Koparki pracujące w cyklu przerywanym to maszyny wyposażone w jedno naczynie urabiające, oznacza to, że w pracy koparki występują etapy pomocnice takie jak opróżnienie łyżki czy przeniesienie naczynia z urobkiem. Koparki tego typu znajdują powszechne zastosowanie w pracach ziemnych i budowlanych.

Koparki możemy również podzielić w zależności od wykonywanej pracy i osprzętu
  • Minikoparki – należą do koparek jednonaczyniowych, konstrukcyjnie praktycznie nie różnią się od typowych koparek. Ze względu na swoje niewielkie gabaryty są zdecydowanie częściej wykorzystywane przy drobniejszych pracach budowlanych lub w trudno dostępnych miejscach.
  • Koparki przedsiębierne – to nic innego jak maszyny pracujące na poziomie wykopu dlatego pojazdy odbierające urobek powinny znajdować się na tym samym poziomie lub jeśli to możliwe w jego koronie. Koparki tego typu stosuje się w głębokich wykopach gdy istnieje zagrożenie przewrócenia koparki.
  • Koparki podsiębierne -  mogą pracować zarówno powyżej jak i poniżej terenu, na którym prowadzone są wykopy
  • Koparki zbierakowe – są wykorzystywane we wszystkich rodzajach wykopów. Wyposażone w zbierak wleczony po gruncie, który pod wpływem własnego ciężaru zagłębia się w podłoże po którym jest ciągnięty za sprawą liny napinającej.
  • Koparki chwytakowe – znajdują zastosowanie podczas wykopów studziennych czy też do prac na terenach wyjątkowo mokrych. Koparka wyposażona w chwytak, który opuszczony  nabiera, a następnie unosi grunt.

Koparki mogą być wyposażone również  w
- młot wyburzeniowy
- chwytak elektromagnetyczny
- frezarkę
- rozdrabniacz
- młot hydrauliczny

Różnorodne zastosowanie koparek powoduje, że są one niezastąpione praktycznie na każdej budowie, dzięki ich zastosowaniu możemy znacząco przyśpieszyć realizację inwestycji tym samym zmniejszyć ponoszone koszty. Przed zakupem jednak warto zastanowić się jaka maszyna będzie nam najbardziej potrzebna, aby zapoznać się z ofertą koparek w naszym serwisie wystarczy kliknąć w poniższy link:
https://www.ogloszenia.agro.pl/budownictwo/maszyny-budowlane/ 
Do góry